Saaristolaismuseon esineet luetteloidaan. Luettelointi on alkanut 2017 ja sitä tukee Sepra Leader.
Luettelointi tehdään pääpiirteissään näin:
  1. Esineen tiedot merkitään WebMusketti-museotietojärjestelmään. Esineestä kirjataan ylös muun muassa nimi, materiaalit, mitat ja käyttötapa sekä mahdollinen valmistaja tai julkaisija.

tietokanta

2. Esine valokuvataan, kuva käsitellään ja lisätään WebMuskettiin.

kuvaus

kuvankasittely

3. Esineeseen maalataan tai ommellaan id-numero.
id

Museotietojärjestelmä Musketti on laadittu Museovirastossa museoiden kokoelmienhallintaa varten. Sovellus mahdollistaa erityyppisiä museoesineitä (arkeologiset ja kulttuurihistorialliset esineet, taideteokset, laitteet jne.) ja kuva-aineistoja koskevien tietojen tallennuksen standardoidusti. Musketissa on monipuoliset hakuominaisuudet, jotka sopivat museotyön, tutkimuksen ja suuren yleisön tarpeisiin. (Lähde: https://www.museovirasto.fi/fi/palvelut-ja-ohjeet/tietojarjestelmat/museotietojarjestelma-musketti)
Saaristolaismuseon kokoelmat luetteloidaan Kymenlaakson museon ylläpitämään WebMusketti-tietokantaan.
  • Esimerkkiesine luetteloinnin kuvauksessa on kaulauslauta (ruots. kavla = kaulia), jota käytettiin silittämiseen. Silitettävät kosteat kankaat kääritään tiiviisti pyöreälle kaulaustukille, jota painetaan laudalla ja vieritetään samalla edestakaisin.